Postup pre darovanie 2% z dane:

Zamestnanec – daňové priznanie Vám robí zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov
 • Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%. Tlačivo nájdete na tomto linku
 • Údaje Zaplatená daň (kolónka č.12) aj dátum zaplatenia dane (č.14) vyplňte podľa tlačiva od zamestnávateľa (Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov) Zo zaplatenej dane vyrátajte 2% a vyplňte do kolónky č.13
 • Nezabudnite v spodnej časti doplniť aktuálny dátum a tlačivo podpísať
 • Obe tlačivá (Potvrdenie o zaplatení dane od zamestnávateľa a Vyhlásenie o poukázaní 2%) doručte poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta trvalého bydliska v termíne do 30.4.2020
 • Link s adresami daňových úradov nájdete na tomto linku
 • Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba spolu s ostatnými tiež poslať na daňový úrad

Fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami

 1. Vypočítajte si 2% z Vašej zaplatenej dane
 2. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech jedného prijímateľa. Do daňového priznania je potrebné uviesť: IČO: 50084631, Právna forma: občianske združenie, Obchodné meno (názov): Iniciatíva Naše Karpaty, Sídlo: Rozvodná 11, 83101, Bratislava
 3. Daňové priznanie doručte klasicky poštou či osobne na daňový úrad podľa miesta bydliska. Link s adresami daňových úradov nájdete tu
 4. Bežne sa poukazujú 2%, v tlačive je aj možnosť pre 3% – len pre aktívnych dobrovoľníkov, ktorí odpracovali min. 40 hod pre organizáciu a majú od nej potvrdenie. Toto potvrdenie treba priložiť k daňovému priznaniu a tiež poslať na daňový úrad.