Iniciatíva Naše Karpaty 

adresa: Rozvodná 11, 831 01 Bratislava

IČO: 50084631

email: nasekarpaty@gmail.com

právna forma: občianske združenie

Ing. Jakub Mrva, predseda, tel: 0908 597 159